Djur- och Naturunderstödd
Rehabilitering 

Grön Hälsa & Rehab

...arbetar med hälsa och rehabilitering i grön miljö och har vårdavtal med Region Halland
 

Grön Miljö

Vi har vår verksamhet på Kärramosse gård i Grimeton utanför Varberg.

På gården har vi ett särskilt verksamhetshus, stall, rehabträdgård, växthus, flera olika djur och vacker omgivande natur.  

 

Hälsa

Vi bedriver rehabilitering med värdigt bemötande, meningsfulla aktiviteter, stödjande samtal. 

Vårt arbete är forskningsbaserat och utförs av professionellt utbildad personal.

Målet är hälsa och livskvalitet.

Rehabilitering

Vi har platser för natur- och djurunderstödd rehabilitering för personer med psykisk ohälsa främst utmattningssyndrom , ångest och depression  

Vi erbjuder också inspiration och utbildning för tjänstemän, beslutsfattare och företag.