Om Grön Hälsa & Rehab

Grön Hälsa & Rehab - är ett företag som erbjuder NUR - natur- och djurunderstödd rehabilitering till personer med olika typer av psykisk ohälsa, utmattnngssyndrom oro/ångesttillstånd och depression. 

Grön miljö – är en naturlig drivkraft! Vi som driver Grön Hälsa och Rehab har en gemensam utgångspunkt i att använda djur, natur och trädgård i vårt hälsofrämjande och rehabiliterande arbete. Inom olika områden finns forskning som stödjer att djur och natur har positiv effekt på hälsan. Att använda den gröna miljön, tar fram drivkrafterna – Intresse, Motivation, Glädje och Kreativitet. 

Grön hälsa - arbetet är inspirerat av den välkända teorin om ”Kasam – känsla av sammanhang”, som är mycket användbar inom hälsofrämjande arbete. Att ha en känsla av sammanhang innebär att man upplever omvärlden och de situationer man ställs inför som meningsfulla, begripliga och hanterbara.  Det ser vi som ett mål med vårt arbete. 

Grön rehabilitering / NUR bygger på Alnarps modell för teambaserad rehabilitering och natur- och djurunderstött arbete med en kombination av ”vit” hälso- och sjukvårdskompetens och ”grön” djur- och naturkompetens i rehabiliteringsteamet.

Grön Hälsa & Rehab vilar på en värdegrund där bemötandet är av största värde. Det goda bemötandet och det goda samtalet grundar sig på omsorg och respekt, vilket innebär att det är viktigt att  bry sig om och vilja hjälpa samtidigt med att stötta och uppmuntra självständighet.