Inspiration & Utbildning

Vi välkomnar:

* Arbetsgivare som vill främja medarbetares hälsa och/eller förebygga ohälsa
* Tjänstemän och beslutsfattare som önskar utbildning, studiebesök och egen inspiration
* Företag som vill starta grön/hälsofrämjande verksamhet och önskar konsultstöd för utformning av miljön samt metodutveckling.

 
På gården kan vi ordna kompetensutveckling, temadagar och hälsofrämjande aktiviteter för chefer och medarbetare med fokus på att skapa förutsättningar för gott bemötande, att använda hälsoresurser i naturen, samarbeta för lust, motivation och framför allt arbetsglädje.