Remiss till Grön Rehabilitering

Om du är intresserad av rehabilitering på Kärramosse gård så ska du kontakta din vårdcentral. Du bokar en tid för läkarbesök och informerar läkaren om att du vill delta i Grön Hälsa & Rehabs rehabilitering och ber henne/honom att skriva en remiss hit.

Grön Hälsa & Rehab
Kärramosse gård
43298 Grimeton

När vi fått remissen kontaktar vi dig och bokar en tid för studiebesök. Om det faller väl ut och du vill delta i verksamheten så bestämmer vi ett startdatum.
Därefter deltar du i rehabiliteringen två dagar i veckan i tolv veckor.

Välkommen!